Landet med store kontraster. I Ungarn finnes grønne enger, åpne plasser og europas nest lengste elv Donau. Donau deler hovedstaden Budapest i to og holdes sammen av ti broer. På den ene siden finner vi Buda, delen med den gamle bydelen med smale smug og godt bevart arkitektur og det kongelige slott som i dag huser 3 museum. På den andre siden finner vi Pest med brede Boulevarder, teater og museum!