ABX SPORT OG HELSE AS(IDRETTSREISER.NO) – REISEVILKÅR

 

ABX SPORT OG HELSE AS sine vilkår baserer seg på “Lov om pakkereiser” av 25.08.95 med senere endringer og forskrifter, samt “Alminnelige vilkår for pakkereiser” utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukerombudet gjeldende fra 01.01.15. Forhold som ikke er nevnt i Abx Sport og Helse AS sine vilkår, reguleres av de nevnte lover og vilkår, som kan fås ved henvendelse til oss.

Reisevilkårene er grunnlaget for dine rettigheter som reisende og våre som arrangør av reiser. Vi gjør oppmerksom på at det for enkelte type reiser, for eksempel gruppereiser vil gjelde andre vilkår enn det som gjelder i våre generelle reisevilkår. Vilkår for din reise vil bli informert om ved bestilling/bekreftelse.

Såfremt ikke annet fremgår av Reisevilkårene, er det reglene i Alminnelige vilkår for pakkereiser, Pakkereiseloven, som gjelder ved kjøp av pakkereiser. Kunde som bruker den innkjøpte reise helt eller i det vesentlige i forbindelse med offentlig virksomhet, forretningsdrift, forskning eller profesjonelle konkurranser, kan ikke påberope seg rettigheter han ellers måtte ha etter Pakkereiseloven.

Vårt medlemskap i Reisegarantifondet er en økonomisk beskyttende garanti for deg som kunde som kjøper en pakkereise, dersom reiser blir innstilt, avbrutt eller som følge av konkurs. Skulle for eksempel forsinkelser på deler av flystrekningen gjøre at du ikke rekker neste fly og arrangement være seg cruise el, er det vårt ansvar å få deg til destinasjonen/reisens hovedmål.

Bestilling

Bestilling kan gjøres via mail eller via vår webside. Kunden får tilbud via epost og det er kundens plikt å sjekke at bestillingen er i henhold til deres ønsker og forespørsel samt at alle navn er korrekte i henhold til hva som er skrevet i passet.

Omfanget av bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt i tilbud og bestilling. Ved vurdering av hva som er avtalt tas det utgangspunkt i utstedte reisedokumenter, samt hva som eventuelt er lovet fra arrangørenes side i skriftlige dokumenter i forbindelse med tilbud/bestilling, eller i form av markedsføring, program dersom dette forefinnes for aktuell reise. Dersom det er en programfestet bestilling og arrangørene vil ta forbehold som knytter seg til bestemte sider ved transporten, hotellet mv., må dette bekreftes skriftlig. Det samme gjelder dersom bestillingen skal fravike programmet eller omfatte tilleggsytelser som f.eks. enkeltværelser, utflukter eller lignende.

Det er kundens plikt å informere Idrettsreiser dersom noen i reisefølget har annet enn norsk pass, slik at vi kan undersøke eventuelle visumkrav.

Kontaktopplysninger

Idrettsreiser sender bekreftelser og dokumenter pr epost. Alle endringer eller annen viktig informasjon sendes utelukkende pr epost. Det er kundens ansvar å opplyse korrekt navn, mobiltelefonnummer og epost adresse. Idrettsreiser fraskriver seg ansvar for eventuelle feil i reisedokumenter der ikke reisebekreftelsen når frem pga. feil navn og telefonnummer. Dette gjelder også om kunden har oppgitt feil epost adresse, mottaker har eks. brannmur eller spam-filter som blokkerer levering, en full epost konto samt endring av epostadresse som Idrettsreiser ikke er informert om.

Informasjon til den reisende

Ved bestilling eller ved oversendelse av reisedokumenter (hvis det skjer samme dag), skal kunden gjøres oppmerksom på følgende forhold:

Hvilke ytelser som inngår i prisen, arrangørens navn og kontaktinfo, samt reisens pris.

Vilkår for reisen, spesielle og generelle, og hvor de er å finne.

Bestemmelser for betaling og avbestilling.

Reisens pris mm.

Kunden vil i hvert enkelt tilfelle bli informert om hva reisens pris omfatter. Utgifter til pass, visum, vaksinasjoner, forsikringer, reise med kjæledyr, spesialutstyr, overvekts bagasje ol, er med mindre annet er nevnt, ikke omfattet av prisen. Ansvaret og den ekstra kostnaden påhviler kunden.

I tilfelle av prisøkninger, for eksempel grunnet økte brennstoffomkostninger, valutakurser ol, vil Idrettsreiser ta kontakt med kunden pr epost. Kunden vil deretter få en frist til innbetaling av reisens merkostnad. Reisebyråytelser er generelt ikke momsbelagte, men hvor dette er tilfelle, angis prisen inkl. moms. Alle priser er totalpriser inkl. skatter og avgifter.

Endringer i priser, ytelser mm.

Prisene baserer seg på gjeldende priser, skatter, avgifter og valutakurser pr. bestillingsdato. Idrettsreiser tar forbehold om eventuelle prisøkninger som måtte tre i kraft etter dette tidspunktet. Idrettsreiser vil varsle kunden om økning senest 14 dager før avreise. Dersom prisøkningen er på mer enn 10 % gir dette kunden rett til å heve kjøpet og få hele reisens pris refundert. Kunden har frist for å fremsette krav om annullering 24 timer fra varsel er mottatt. Frist for å melde annullering skal fremgå skriftlig i varslet om prisøkningen. Eventuelle flybilletter, hotell eller andre tjenester som kunden har bestilt hos andre enn Idrettsreiser har vi intet ansvar for.

Betaling

Bestillingen av en reise, eller påmelding til en gruppetur er bindende for kunden når muntlig eller skriftlig bestilling har funnet sted. Reisen må være betalt innen de frister som er gjeldende for aktuell bestilling. Dette er ofte kort tid etter at bestillingen er gjort. For noen type reiser, påmeldingsturer o.l. vil det måtte betales inn et depositum for reisen. Betingelser for betaling vil bli informert om ved bestilling.

Pass, visum og vaksinasjoner

Kunder som ikke har norsk pass, må opplyse om dette ved bestilling. Opplysningene under gjelder for norsk pass.

Kunden er forpliktet til å sørge for å ha med gyldig pass og eventuelt visum på reisen. Pass er eneste legitimasjon som er gyldig for nordmenn i alle land. Et pass som utløper i løpet av reisen er ugyldig. Til de fleste land kreves det at passet ved innreise er gyldig 6 måneder etter hjemreise. Visse land krever transitt-visum for mellomlanding/flybytte, samt at noen land krever visum for å reise inn i landet. Gjeldende visumregler for norske statsborgere finnes på Utenriksdepartementets hjemmeside www.landsider.no. Dersom du ikke er norsk statsborger ber vi deg kontakte det enkeltes land ambassade eller konsulat.

Om barn under 18 år skal reise sammen med andre voksne enn sine foreldre/foresatte, alene, eller om foreldrene/foresatte har et annet etternavn enn barnet, gjøres det oppmerksom på at noen land krever en skriftlig godkjennelse fra foresatte. For mer informasjon, vennligst kontakt ambassaden for det aktuelle landet.

Alle kunder plikter å søke opplysninger vedrørende vaksinasjoner som er påkrevd og anbefalt for reisen, og i henhold til egne vaksiner. Visse områder i verden krever spesielle vaksinasjoner i forkant og i god tid før du reiser. Noen vaksiner må tas i omganger med flere måneders mellomrom. For mer informasjon søk kontakt med lege eller se www.fhi.no

For reise til USA/Nord Amerika kreves maskinlesbare pass for visumfrie innreiser for ferie – og forretningsreisende som ikke skal være i landet i mer enn 3 måneder. Kravet gjelder også ved kun flybytte. Alle reisende, også barn, må ha eget pass for visumfri innreise/gjennomreise.

Alle reisende må forhånds registrere seg på internett før avreise. Innreisetillatelsen er gyldig i 2 år og gjelder flere innreiser: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

Den 8.sep 2010 innførte USA en ny innreiseavgift. Avgiften på 14 USD betales med kort og kreves inn samtidig som man registrerer seg gjennom ESTA. Ved avreise anbefales det å møte opp i god tid. Innsjekkingsskranker stenger opptil 2 timer før flyavgang, pga. sikkerhetskontroll.

Forbehold

Idrettsreiser tar forbehold om eventuelle feil og endringer av priser samt opplysninger gitt i prislister, programmer, kataloger og websider. Det samme gjelder eventuelle feil og mangler i priser og informasjon fra våre samarbeidspartnere som er videreformidlet av oss i god tro. Idrettsreiser tar også forbehold om arrangørens eventuelle endringer og kanselleringer av reiser bestilt via oss. Dersom slike endringer forekommer vil kunden bli kontaktet.

Så lenge reisedokumentene ikke er utstedt kan det forekomme endringer på den endelige prisen på grunn av valutakursendring, økning i drivstofftillegg med mer. Vi anbefaler derfor at reisedokumentene utstedes så tidlig som mulig.

Reiseforsikring

Idrettsreiser anbefaler på det sterkeste å tegne en reiseforsikring, som bl.a. dekker omkostninger ved ulykke eller død og til behandling av sykdom, hjemtransport og tap eller skade på bagasje. En helårsforsikring vil som regel dekke både avbestillings- og reiseforsikring. Spør oss så hjelper vi deg.

Kunden er ansvarlig for at reise- og avbestillingsforsikringer er i orden. Alle som reiser i Europa bør ha med seg Europeisk helsetrygdkort. Les mer om hva det innebærer og hvordan du bestiller det https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort.

For kunder som reiser i jobbsammenheng, eller som planlegger å utføre arbeid av en eller annen art underveis, anbefales å undersøke om forsikringen deres omfatter dette, og uansett bør en dekkende forsikring tegnes. Det kan bli ekstremt dyrt å bli syk i utlandet hvis reiseforsikringen ikke dekker omkostningene til sykdoms- og eventuelle hjemtransporter. En forsikring bør også inneholde dekning for ansvar, da den reisende ved alminnelige uhell i utlandet kan være utsatt for meget store krav for personskade og annen skade. Undersøk derfor alltid dine forsikringsforhold nøye før avreisen.

Om du allerede har en reiseforsikring, sjekk dette med ditt forsikringsselskap.

Avbestillingsbeskyttelse

Avbestillingsbeskyttelsen dekker kostnader forbundet med avbestilling grunnet uforutsett sykdom, ulykkesskade eller død hos den reisende selv, reisefølge, hans husstand eller nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det vanskelig for den reisende å gjennomføre reisen. Dekning og vilkår ifølge forsikringsselskapets regler.

Avbestillingsbeskyttelse må kjøpes samtidig med reisen, ikke etter. Individuelt tegnet avbestillingsforsikring i forbindelse med helårs reiseforsikring dekker ikke alltid avbestilling av gruppereise. Se polisens vilkår for dekning.

De fleste kredittkort har innbakt reiseforsikring som dekker avbestillingsomkostninger og Idrettsreiser oppfordrer alle sine kunder om å sette seg nøye inn i hvilke reiseforsikrings slik at Idrettsreiser kan gi korrekt tilbud på korrekt billettype der dette er mulig. Idrettsreiser anbefaler derfor at kunden tegner en separat avbestillingsforsikring (se ”Avbestilling ved akutt sykdom”) dersom kunden ikke har dette på annen måte via kredittkort el. Billettutstedelse skjer automatisk og som regel umiddelbart etter bekreftet bestilling.

Det er som regel aldri mulig å endre navn på en billett, og dermed heller ikke mulig å overdra billetten til en annen person. Etter billettutstedelse kan endrings- og avbestillingsreglene nærme seg hele reisens pris, alt etter tidspunktet for endring/avbestilling og hvilken type billett man har valgt.

Avbestilling og refusjon

Ønsker kunden å avbestille en reise etter at betaling er funnet sted må dette meddeles Idrettsreiser pr mail, med info om aktuell bestillingsreferanse. Rimelige flybilletter kan normalt sett ikke refunderes etter at du har betalt deler eller hele billetten. Noen ganger er det bare flyskatter som kan refunderes. Den delen av flyskatter som er drivstofftillegg refunderes ikke av flyselskapene. I alle tilfeller gjelder flyselskapets avbestillingsgebyr, samt administrasjonsgebyr for Idrettsreiser.

Reklamasjoner

Eventuelle reklamasjoner under flyreisen skal og må fremsettes overfor flyselskapet. Dette gjelder for eksempel mistet bagasje, innstilte flyvninger eller andre omstendigheter som ligger utenfor Idrettsreiser sin kontroll. Dette må skje innen rimelig tid etter at kunden har oppdaget mangelen, slik at mangelen/feilen kan rettes med det samme og med minst mulig ulempe for den reisende. Rettes reklamasjonen direkte til flyselskapet bør kunden sikre seg bevis dersom mangelen/feilen ikke kan rettes på stedet og kunden evt. senere ønsker å reise erstatningssak mot selskapet. Manglende reklamasjon vil normalt medføre tap av retten til senere erstatningskrav.

Dersom kunden ikke får hjelp på stedet, og hverken flyselskap og/eller Idrettsreiser eller kunden, etter fornyet reklamasjon etter hjemkomsten, finner en passende løsning, kan kunden klage til klagenemnda for flyreiser https://fly.transportklagenemnda.no/ .

For informasjon om EUs forordninger om flypassasjerenes rettigheter i forhold til flyselskapet https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-02-17-141

Flyselskapenes ansvar

De deltagende flyselskaper påtar seg intet ansvar for hendelser som inntreffer på tidspunkt hvor passasjerene ikke befinner seg ombord i det gjeldende flyselskaps fly. For ansvar for innlevert bagasje henvises det til det gjeldende flyselskaps egne bestemmelser. Passasjerer må møte opp til vanlig avtalt tid for å gi seg rettighetene beskrevet på EU 261/2004 (EUs forordning).

Vi henviser til EU-reglene om passasjerenes rettigheter:

http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-20050217-0141.html

PLIKTER

 

Kundens plikter

Idrettsreiser viser til andre punkter i vilkårene og vil ytterligere presisere følgende plikter for kunden. Kunden plikter å oppgi rett kontaktinformasjon i form av telefonnummer, adresse og epost adresse. Kunden er også selv ansvarlig for at oppgitte opplysninger, slik som datoer, destinasjon og fullt navn i henhold til pass er korrekt. Idrettsreiser kommuniserer med kunden via mail oppgitt av kunde med bekreftelser, betalingsinformasjon, eventuelle endringer av flytider og annen viktig informasjon.

Kunden plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Hvis kunden oppdager feil må den omgående ta kontakt med Idrettsreiser for å få rettet eventuelle feil eller mangler. Kunden plikter også å sjekke mail for informasjon fra Idrettsreiser etter at en bestilling er gjort for å fange opp eventuelle endringer. Idrettsreiser påtar seg intet ansvar for følgene av at det blir angitt ukorrekte opplysninger som vi ikke har hatt mulighet for å ta høyde for på forhånd.

Kunden må selv sørge for de nødvendige papirer for reisen (pass, visum, attester o.l.), tegne de forsikringer han ønsker samt sørge for nødvendig vaksinasjon. Kunden plikter også å holde seg orientert om avganger og etterkomme anvisninger som arrangør, transportør, lufthavn e.l. gir i den anledning. Idrettsreiser kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som unnlatelse av dette, måtte medføre for kunden. Kunden må selv dekke alle ev. utgifter, som skyldes mangler i ovennevnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge av manglende pass.

Kunden plikter å informere Idrettsreiser om eventuelle forhold som kan påvirke begrensninger med reiser med fly og andre transportmidler. Dette kan for eksempel være graviditet, der det er ulike regler for hvor langt i svangerskapet en kan være for å reise, dette varierer også mellom ulike transportmidler. Dette gjelder også om en person sitter i rullestol og trenger assistanse på for eksempel fly, og/eller rullestol skal medbringes.

Kunder under 18 år som reiser uten foresatte, plikter å opplyse om dette ved bestilling, samt selv å innhente tillatelse for å reise. Ved bestilling av reiser fra Norge må den som bestiller være myndig. Ved bestilling av hotell i inn- og utland må den/de reisende være minimum 18 år eller myndig i henhold til landets myndighetsgrense.

Kunden skal betale det avtalte vederlag senest på det tidspunkt som er fastsatt i arrangørens vilkår. Forsinket betaling anses alltid som vesentlig mislighold og gir arrangøren rett til å heve (annullere).

Kunden plikter under reisen å rette seg etter de regler og bestemmelser som er gitt av offentlig myndighet, arrangøren eller arrangørens representanter, herunder de ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, transportøren e.l. Den reisende må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen, uten at han kan kreve tilbakebetaling fra arrangøren. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende pålegges selv å bære omkostningene ved hjemreisen.

Kunden/den reisende må kunne ta vare på seg selv eller reise med en som kan hjelpe med personlig assistanse, hvis det er påkrevd. Kunden er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med alminnelige erstatningsregler for skader den forvolder på eiendeler som tilhører medreisende, Idrettsreiser, leverandører m.m. Kunden/den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap, bl.a. ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor. Grove eller gjentatte overtredelser kan medføre bortvisning fra reiseselskap og/eller hotell, således at videre opphold og hjemreise må foretas på eget ansvar og for egen regning.

Arrangørens plikter

Idrettsreiser er i noen tilfeller kun en formidler av reiser, andre ganger arrangør. Det er ulike plikter avhengig av om reisen er en pakkereise eller kun er transport, f.eks. flyreiser.

En pakkereise defineres som:

«et tilrettelagt arrangement, som varer i mer enn 24 timer eller omfatter overnatting, som selges eller markedsføres til en samlet pris, og som inneholder minst to av følgende elementer:

 1. transport,
 2. innkvartering som ikke utelukkende er å anse som ledd i en transporttjeneste, eller
 3. andre turisttjenester som utgjør en vesentlig del av arrangementet, men som ikke er direkte knyttet til transport eller innkvartering.»

Se hele lovteksten https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-08-25-57#KAPITTEL_2

Idrettsreiser er forpliktet til å levere informasjon og reisedokumenter som gjør det mulig å gjennomføre reisen i overensstemmelse med reiseavtalen. Idrettsreiser tar dog forbehold om innlysende trykkfeil i oversendte dokumenter, prisoppsett. (eks. å kreve betaling for 1 reisende når bekreftelse inneholder 3 passasjerer). Idrettsreiser kan endre reiseopplysningene innen reiseavtalen inngås, så sant vi innen avtalen er inngått, tydelig har informert om endringene.

Arrangøren skal avvikle reisen og oppholdet i samsvar med det som er avtalt med kunden. Arrangøren skal i de tilfeller hvor det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføring, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Reisearrangøren skal snarest mulig opplyse om forhold som han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende

RETTIGHETER

 

Arrangørens rett til å avlyse reisen

Arrangøren kan avlyse en påtegningstur/gruppereise hvis:

 • Det ikke melder seg et tilstrekkelig antall reisende. Avlysning må i så fall skje i henhold til oppgitt frist i program.
 • Forhold som er utenfor arrangørenes kontroll (force majeure), og som man ikke kunne ha forutsett da påmeldingen ble bindende og som gjør det vanskelig eller utilrådelig å avvikle reisen.
 • Forhold på bestemmelsesstedet gjør det utilrådelig å reise pga. risiko for den reisendes liv eller helbred.
 • Forholdene på bestemmelsesstedet gjør det urimelig å kreve at avtalen oppfylles.

Arrangøren skal snarest mulig underrette den reisende om avlysning. Kunden har i slike tilfeller krav på full tilbakebetaling av reisens pris. Utover dette kan kunden ikke gjøre krav gjeldende, med mindre han er påført tap pga. arrangørens egen feil eller forsømmelse.

Arrangørene kan om man finner det nødvendig, avbryte eller legge om en reise etter at den er påbegynt og returreisen eventuelt foretas tidligere enn avtalt. I så fall har kunden krav på tilbakebetaling av et beløp som svarer til det antall dager kunden ikke har hatt utbytte av reisen.

Arrangørens hevingsrett

Arrangøren har rett til å heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kundens side. Som vesentlig mislighold anses alltid at kunden ikke har betalt det avtalte vederlag i rett tid. Forutsetningen for at arrangøren skal kunne heve er at kunden har fått en rimelig betalingsfrist. Dersom ikke annet er avtalt, skal reisen være betalt senest 21 dager før avreise. Heving iverksettes ved at arrangøren varsler kunden om at kontrakten er hevet.

Kundens rett til heving (annullering)

Kunden kan før avreisen heve reisen i følgende tilfeller:

 • Hvis avgangen forsinkes i mer enn 20 % av turens varighet.
 • Hjemkomsttidspunktet blir vesentlig utsatt.
 • Om det på eller i nærheten av reisemålet oppstår krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi eller andre forhold som under force majeure. Ved vurderingen av om hevingsgrunn foreligger, skal det legges vekt på norske myndigheters syn og anbefalinger.
 • Prisforhøyelse som øker turens kostnad med mer enn 10 %.
 • Det inntreffer andre forhold av vesentlig betydning for turen (f.eks. at arrangøren forandrer feriested eller henviser den reisende til hotell av vesentlig dårligere kategori enn det som er bestilt).

I disse tilfeller har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris, men kan ikke gjøre ytterligere krav gjeldende.

Etter at reisen er påbegynt kan kunden heve (annullere) reisen helt eller delvis om:

 • Forhold som nevnt over skaper fare for den reisendes liv og helbred
 • Det foreligger vesentlig mislighold fra arrangørens side.

Mangler

Dersom det oppstår noe galt under reisen, må kunden gjøre leverandør, Idrettsreiser, hotell eller arrangør oppmerksom på dette, på stedet. Om kunden ikke gir disse en mulighet til å rette feilen, eller ikke gjør oppmerksom om problemet på stedet, kan dette medføre at det blir vanskelig å søke om, og få erstatning når man kommer hjem.

Det foreligger en mangel ved reisen når den avviker fra det den reisende har fått opplyst om i henhold til bestilling. Likeledes er det en mangel dersom Idrettsreiser har unnlatt å gi opplysninger eller har gitt feilaktige opplysninger om forhold som normalt vil være av betydning, forhold den reisende selv har gjort oppmerksom på at er av betydning, eller forhold som det på annen måte tydelig fremgår at er av betydning for den reisende. Ved vurderingen av om en mangel foreligger, skal det legges vekt på om opplysningene eller utelatelsen av disse kan ha innvirket på den reisendes beslutning om å reise eller valg av arrangør. Avvik av en slik art som den reisende må regne med skjer fra tid til annen og som er av mindre betydning, anses ikke som mangel. Med mindre annet er avtalt, ansees ikke som mangel:

 • Forsinket avgang eller fremskutt avreise som arrangøren kan godtgjøre at skyldes forhold som reisearrangør eller transportør ikke er herre over. Hvor tidsavviket er på mer enn 24 timer og reisens varighet er en uke eller mer og oppholdet på reisemålet blir tilsvarende forkortet, har den reisende likevel rett til prisavslag, med mindre forsinkelsen skyldes force majeure. Det samme gjelder turer av kortere varighet, når forsinkelsen utgjør mer enn 15 % av reisens varighet.
 • Avvik fra vanlige vær- og temperaturforhold eller andre forhold av klimamessig karakter.
 • Forhold som skyldes kundens egen forsømmelse.

Kunden har rett til å kreve en mangel rettet, om dette ikke medfører uforholdsmessig store ulemper eller kostnader for arrangøren i forhold til mangelens betydning for den reisende. Avhjelper vi ikke mangelen innen rimelig tid, har den reisende krav på forholdsmessig avslag i reisens pris.

Dersom vi tilbyr å hjelpe med en mangel, kan den reisende ikke kreve forholdsmessig avslag eller heve avtalen, så fremt avhjelpingen skjer innen rimelig tid og uten omkostninger eller vesentlig ulempe for den reisende. Kunden kan bare motsette seg slik retting, dersom det er rimelig grunn til det. Arrangøren kan ikke kreve at den reisende bærer merutgiftene ved retting av mangler. Dersom den reisende ikke får den avtalte innkvartering, plikter arrangøren snarest å tilby kunden et alternativ som fremstår som et likeverdig eller bedre alternativ enn det kunden har bestilt.

Dersom mangelen ikke rettes på tilfredsstillende måte, har kunden krav på prisavslag.

Dette gjelder likevel ikke dersom mangelen skyldes force majeure. Prisavslaget beregnes med utgangspunkt i reisens pris og skal tilsvare mangelens betydning.

Klagerett

Dersom kunden ønsker å klage på forhold under reisen, må kunden først klage/reklamere på mangelen på stedet. Dersom klagen/mangelen ikke fører frem bes kunden kontakte Idrettsreiser umiddelbart. Fører ei heller dette frem ber vi om at en skriftlig klage sendes Idrettsreiser ved hjemkomst innen rimelig tid, og senest 1 mnd. etter hjemkomst.

Dersom du som kunde ikke er fornøyd med Idrettsreiser sin behandling av klagen, kan kunden henvende seg til Forbrukerrådet eller Pakkereisenemda dersom det er en pakkereise. Kopi av opprinnelig klage og løsningsforslag må fremlegges en eventuell videre klage til en av instansene.

Klagefrist

Dersom kunden mener at det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag eller erstatning, har han plikt til å gi arrangøren beskjed så snart som mulig om dette. Klage over mangel i forbindelse med overnattingssteder, maten mv. må så vidt mulig fremsettes straks overfor hotellet eller reisearrangøren. For øvrig må klage være fremsatt senest innen 1 måned etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

Erstatning

Dersom kunden har rett til å heve avtalen ii henhold til de generelle vilkårene for aktuell reise, skal erstatning gis. Likeså skal det gis erstatning/prisavslag dersom reisen lider under mangler i forhold til det som er avtalt, med mindre manglene anses å være uten betydning. Kunden har i slike tilfeller rett på følgende, med unntak av de forold som kommer under force majeure:

 • Heving før reisen starter:
  • Tilbakebetaling av samtlige beløp som er betalt i henhold til avtalen, eller tilbud om å delta i en reise av tilsvarende eller høyere verdi dersom slike tilbud finnes. Dekning av dokumenterte, økonomiske tap som er en direkte følge av avlysningen.
 • Heving under reisen:
  • Kostnadsfri transport til avreisestedet eller til annet sted som blir avtalt. Forholdsmessig refusjon av den ikke-benyttede del av reisen.
 • Ved mangler ved reisen som ikke rettes, men som ikke fører til heving:
  • Dekning av dokumenterte tap som følge av mangelen.
  • Skjønnsmessig prisavslag, fastsatt etter mangelens art.
  • Dekning av eventuelle utgifter kunden har hatt ved selv å rette opp mangler, når slike utgifter ikke ansees som urimelige.
  • Eventuell godtgjørelse («kompensasjon») selv om økonomiske tap ikke er lidt, dersom mangelen har vært til vesentlig ulempe for kunden.

Der hvor kunden lider tap som følge av skade på person eller ting, eller noen mister forsørger som følge av erstatningsberettigede mangler ved pakkereisen, beregnes erstatningen etter de vanlige erstatningsrettslige regler, jfr. Lov om Skadeserstatning av 13. juni 1969, kapittel 2. Kundens rett til erstatning etter ovenstående faller bort hvis arrangøren kan vise at den påberopte mangel, eller avlysningen av reisen, skyldes omstendigheter som ligger utenfor arrangørens kontroll. Rett til erstatning faller også bort dersom man ikke med rimelighet kunne vente at arrangøren skulle ha tatt mangelen i betraktning da avtalen ble inngått, når mangelen er noe som verken arrangøren eller dens kontraktsmedhjelpere eller andre den har ansvar for, kunne ha unngått eller avverget følgene av. Force majeure-forhold på destinasjonen eller langs reiseruten regnes alltid som slike ikke-erstatningsberettigede forhold.

Blir kunden påført tap som følge av mangler under transporten, og de aktuelle transportmidlers ansvar blir regulert av særskilt lovgivning, vil kundens krav beregnes etter de aktuelle særregler og ikke etter reglene i denne bestemmelse. Selv om arrangøren ikke har økonomiske eller begrenset ansvar etter ovenstående regler, plikter han å yte nødvendig og mulig bistand.

Tvister

Dersom den reisende mener å ha grunn til å klage på gjennomføringen av reisen, plikter kunden så vidt mulig å reklamere umiddelbart til Abx Sport og Helse, som vil prøve å rette på forholdet. Reklamasjoner som krever behandling etter hjemkomst, må innklages skriftlig senest 4 uker etter reisens avslutning. Evt. reklamasjoner skal rettes til Abx Sport og Helse AS fra gruppens kontaktperson/den som er ansvarlig for bestillingen, også når det er på vegne av enkeltpersoner i gruppen. Blir partene ikke enige, kan saken klages inn for Reklamasjonsnemnda for Pakkereiser senest 4 uker etter at endelig svar fra Peer Gynt Tours foreligger. Se www.pakkereisenemda.no

Forbehold

Vi tar forbehold om evt. endringer i gjeldende bestemmelser før avtalen inngås. Vi gjør oppmerksom på at våre gruppepriser er gitt på grunnlag av transportpriser, valutakurser, eksisterende norske lover, skatter og offentlige avgifter på tidspunktet for tilbud/bekreftelse av reisen. Vi reserverer oss retten til å vurdere våre tilbud/priser om det skulle skje endringer i disse som vil ha konsekvenser for Abx Sport og Helse AS. Videre tar vi også forbehold om trykkfeil og/eller andre feil i våre tilbud.