Nyheter

BRØDRENE OLAF OG LEIF GUNDERSRUD TILHØRER LAKSEELITEN. PÅ GODT OG VEL 50 ÅR HAR DE LANDET FLERE TONN LAKS I LANDETS STØRSTE ELVER

nov 08, 2016 Hit: 438

Orkla River Lodge og Laksefiske i Orkla

 
Aller mest laks har brødrene tatt i Orkla, der de har fisket fra midten av 1980-årene. Billingstad-mannen Olaf fra Orklagaard på Dragsetmoen, og Tanum-mannen Leif et par kilometer lenger opp i elva på Storås, der han eier og driver fiskehotellet Orkla River Lodge.

Med brennende entusiasme, stor erfaring og dyp innsikt i elveefiskets finesser holder brødrene, Olaf 74 år og Leif 70, koken år etter år. Hvorfor de ikke går lei er vanskelig å skjønne, men fiskefeberen angrep dem som guttunger allerede i begynnelsen av 1940-årene da deres far tok dem med på ørretfiske. Åstaddammen i Asker var barndommens ørret-eldorado, mens Sandvikselva ble starten på brødrenes eventyrlige laksefiske-karriere. Faren var ivrig fisker og jeger, og brødrene driver også småviltjakt. Etter hvert som laksefeberen tok mer og mer overhånd fisket Olaf og Leif i de fleste av landets beste lakseelver. De fører statistikk over fangsten, Begge holder Orkla som en av landets toppelver, selv om det ikke er i den elva de har tatt sine største fisker.

Orkla rangerer i dag som en av landets beste lakseelver. I den vakre og frodige Orkdal renner elva relativt grunn og rolig, men også med mange spennende kulper og fristende stryk. I fangstmengde kommer den på 5. plass med 35,8 tonn i 2002. I 2003 ble det tatt 31,9 tonn laks og 1,3 tonn sjøørret. Fjoråret var det dårligste i dette århundre med et oppfisket kvantum på 17.708 kg. Årets sesongåpning har vært meget lovende, og både Olaf og Leif tipper et årsresultat på mellom 25- og 30.000 kilo. - Men det er også en annen grunn til at laksefisket i Orkla kommer til å ta seg kraftig opp i år. - Vi har begge to store forventninger til den avtalen som er inngått mellom kilenotfiskere, sportsfiskere og næringslivet om ikke å fiske med kilenot i Trondheimsfjorden. 70 prosent av kilenotfiskerne har gått med på avtalen, og vi antar at dette vil gi meget positive utslag. Vi har fisket i Orkla siden 1986 og resultatene har variert kraftig. Vi blir skuffet hvis ikke denne avtalen gir seg massivt utslag. Opphøret av kilenotfisket vil anslagsvis gi en ekstra økning av laks i Orkla på mellom 6.000 og 8.000 . Årets sesongstart har pr. 15. juni vært tre ganger så stor som fjorårets, med et kvantum oppfisket laks på 3.500 kg Dette indikerer at 2005 vil gå inn som et meget vellykket år i Orkla. Før sankthans er det storlaksen som kommer opp i elva fra havet. I skrivende stund, midten av juni, var det tatt 400 storlaks med en gjennomsnittsvekt på ca 9 kg. Gjennomsnittsvekten gjennom flere år for hele sesongen ligger på 4,6 kg, men i fjor var den økt til 5,1 kg. Midt i sesongen er det mellomlaksen og noe storlaks som dominerer, og i siste del av sesongen fra månedsskiftet juli-august kommer smålaksen, altså laks under tre kg.